Nye løbsdatoer vil blive sat op i løbet af denne måned 🙂

Starttidspunkt:

Er angivet på den enkelte begivenhed

Tidsgrænse:

Tidgrænsen for løbet er 6 timer. 

Generel information:

Startsted: Se kort 

Rute: Se unden fanen rute. Ruten vil være afmærket med pil og markeringsstrimmel.

Parkering: Se kort. 

Depotet vil være forsynet med vand, cola, saltstænger, chips, slik, frugt mm.

Man må godt selv tage egen forplejning med.

Efter løbet er der kaffe, kakao, øl, kage, franskbrød og rugbrød.

Der er et offentligt toilet på ruten.

Der er ikke mulighed for bad, men man har mulighed for køre forbi Svømmestadion Danmark, som ligger 200 meter fra Vognsbølparken. Dér kan man købe en såkaldt bade/bruse billet. 

Tilmelding:

Tilmelding kan ske frem til dagen før løbet kl. 1200, med mindre løbet bliver udsolgt.

Vi bruger RaceResult, link til den enkelte begivenhed vil blive oploaded.

Vi forbeholder os retten til aflyse et planlagt løb, hvis vi vurderer at vejrforholdene eller andet gør, at løbet ikke er forsvarlig at gennemføre.Betalt gebyr vil IKKE blive tilbagebetalt. Såfremt man udebliver eller melder afbud bliver gebyret ikke tilbagebetalt.

 

Eftertilmelding:

Tilmelding på dagen er muligt, med mindre løbet er udsolgt, men medalje garanteres ikke ved eftertilmelding. 

Løbsregler:

Deltagelse sker på eget ansvar, og færdselsreglerne skal overholdes.

Der skal passes på naturen, så derfor skal affald i de opstillede affaldsspande mm. Dette er den enkelte løbers ansvar.

Pilafmærkningen og markeringsstrimmel vil være opsat.

Tidtagning:

Deltagerne er selv ansvarlige for tidtagning, og urene må ikke stoppes under løbet. Urene må ikke stoppes under toiletbesøg og forplejning. Autostop skal være slået fra på uret.

Der vil være et ur i målområdet. Uret kan aflæses af deltagerne og du skal selv skrive din tid på listen.

Diplomer og medaljer:

Der er diplom og medalje til alle, der gennemfører.

Resultater og diplomer vil være at finde under fanebladet: Afholdte løb.

Der er ikke medalje til rundeløb, med mindre det er et jubilæumsløb, men man får diplom.

Generelle regler:

Vi følger løbskriterierne der er stillet af Klub 100 Marathon Danmark. Der skal være mindst 3 marathonløber til start og 3 der gennemfører løbet, både på det officielle starttidspunkt såvel som på eventuel tidlig start. Aflysning vil blive annonceret her på siden samt på facebook og deltagerne vil modtage besked.  

Se mere her: https://klub100marathon.dk/loebskriterier/

 

Parkering er lige over for Blue Water Arene. Vi sætter hvid og gul strimmel op ved indkørslen til P-pladsen